Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Mетодичні рекомендації для викладачів

А.О. Кучерявий, І. М Вановська, К.О. Пирогов та ін. Методичні засади проведення та планування навчальних занять у ВВНЗ та ВНП ЗВО з урахуванням досвіду провідних країн світу : Практичні рекомендації науково-педагогічним працівникам ВВНЗ та ВНП ЗВО для використання у викладацькій діяльності / за заг.ред. А.М. Шевченка, А.О. Кучерявого. К.: ВІКНУ, 2023. - 40 с.

Практичні рекомендації укладені на підставі вивчення досвіду проведення навчальних занять у закладах вищої військової освіти в 16 провідних країнах світу, акцентовано увагу на першорядній ролі самостійної роботи військовослужбовців у навчальному процесі та їх активному залученню до проведення усіх видів навчальних занять; пропонується вибір стилю військово-педагогічного спілкування викладача й критеріїв аналізу (самоаналізу) проведеного заняття.

Рекомендації розраховані на викладачів, ад’юнктів (аспірантів), слухачів курсів підвищення кваліфікації, магістрантів і наукових працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ВВНЗ та ВНП ЗВО З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ