Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Науково-дослідний центр

Науково-дослідний центр є науковим структурним підрозділом Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який проводить дослідження у сферах, що відповідають напрямам його діяльності.

Науково-дослідний центр призначений для проведення наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямами діяльності НДЦ.

Наукові дослідження науково-дослідний центр проводить самостійно та у взаємодії з підрозділами Військового інституту, структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командуваннями видів Збройних Сил України, науковими установами (підрозділами), вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, тощо.

Управління Науково-дослідного центру

Начальник науково-дослідного центру
кандидат технічних наук, доцент, полковник
ПАМПУХА Ігор Володимирович

Заступник начальника науково-дослідного центру з наукової роботи
кандидат філологічних наук, доцент, підполковник
БІЛАН Максим Борисович

Науково-дослідний центр проводить наукові дослідження у сферах:

 • дослідження в галузях геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження в галузі інформаційно-психологічного протиборства у військовій сфері, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження проблем створення та впровадження інформаційно- технологічних систем, програмно-апаратних комплексів і засобів кібербезпеки, прогнозування розвитку обстановки у військовій сфері, пов’язаної з кіберзагрозами та кіберпростором;
 • дослідження в галузях права, що регулюють воєнну сферу;
 • дослідження в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання, військової педагогіки і психології;
 • дослідження в галузі військової термінології та лексикографії;
 • дослідження в галузі військово-географічної (військово-країнознавчої) та інформаційно-аналітичної діяльності ЗСУ;
 • дослідження в галузі міжнародного військового співробітництва та трансферу технологій.

Основними напрямами діяльності науково-дослідного центру є:

 • дослідження в галузях геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження в галузі інформаційно-психологічного протиборства у військовій сфері, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження проблем створення та впровадження інформаційно- технологічних систем, програмно-апаратних комплексів і засобів кібербезпеки, прогнозування розвитку обстановки у військовій сфері, пов’язаної з кіберзагрозами та кіберпростором;
 • дослідження в галузях права, що регулюють воєнну сферу.
 • науково-дослідницька та пошукова діяльність у галузі лінгвістичного забезпечення військ (сил);
 • діяльність у сфері розробки військових нормативних документів;
 • дослідження у галузі військової термінології та лексикографії;
 • унормування та стандартизація військової термінології НАТО у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;
 • інформаційне забезпечення діяльності у галузі розроблення стандартів на терміни та визначення понять у військовій сфері, наукове обґрунтування термінології;
 • здійснення лінгвістичної експертизи проектів військових двомовних та багатомовних стандартів на терміни та визначення, військових довідників іноземної термінології, військових словників, військових переліків термінів.
 • воєнно-країнознавча та інформаційно-аналітична діяльність;
 • науково-дослідницька та пошукова діяльність з питань комунікаційно-контентної безпеки сектору безпеки і оборони.
 • лінгвопедагогічна (лінгводидактична та лінгводіагностична) діяльність;
 • лінгвістичне забезпечення заходів оборонного та військового співробітництва;
 • дослідження в галузі міжнародного військового співробітництва та трансферу технологій;
 • дослідження в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання, військової педагогіки;
 • дослідження в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання, військової психології;
 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави;
 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави, зокрема у сфері кібербезпеки

Основними структурними підрозділами науково-дослідного центру є: