Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військовий гуманітарно-лінгвістичний факультет

Військовий гуманітарно-лінгвістичний факультет було створено у 2013 році на базі військово-гуманітарного факультету та факультету іноземних мов та військового перекладу під час штатно-організаційних заходів у Військовому інституті

Військово-гуманітарний факультет, створений на базі кафедри військово-гуманітарної підготовки, функціонував з 1993 р. в напрямку підготовки фахівців із виховної роботи для посилення гуманітарної складової військової служби ЗС України, забезпечення структур із виховної та соціально-психологічної роботи в органах військового управління, організації виховної роботи з особовим складом, впровадження військових національно-історичних традицій.

Факультет іноземних мов та військового перекладу був створений у жовтні 2000 року з метою інтеграції загальної і спеціальної мовної підготовки різних категорій військовослужбовців, працівників Збройних Сил України і цивільної молоді, що навчаються за відповідними освітньо-професійними рівнями, підготовки науково-педагогічних кадрів із перекладознавства, інтенсифікації лексикографічної і термінологічної роботи у Збройних Силах України, тестування та сертифікації мовних знань, лінгвістичного забезпечення діяльності Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

Основними завданнями новоствореного факультету є:

 • підготовка військових фахівців для всіх військових формувань зі спеціальностей психологія, політологія, філологія, міжнародна інформація, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, журналістика;
 • організація та проведення занять з іноземної мови (англійська та німецька мови) курсантам немовних спеціальностей, а саме: політологія, психологія, журналістика, фінанси, банківська справа та страхування, право, геодезія та землеустрій і для спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів з прикладних соціально-комунікаційних технологій, психології діяльності в особливих умовах, вивчення політичних інститутів та процесів, перекладознавства, інтенсифікації лексикографічної і термінологічної роботи у Збройних Силах України;
 • розробка наукових праць (монографій, словників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, рецензій, відзивів, висновків тощо);
 • дослідження практичних засад та особливостей комунікації між органами військового управління та ЗМІ у площині цивільно-військових відносин;
 • розробка проблем психологічної діагностики та психологічної реабілітації учасників бойових дій;
 • лінгвістичне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
 • впровадження військових національно-історичних традицій.

До складу факультету входять кафедри:

 • військової психології та педагогіки;
 • військової політології;
 • військової журналістики;
 • зарубіжної воєнної інформації;
 • військового перекладу;
 • спеціальної мовної підготовки

Девіз факультету: “PRIMUS INTER PARES”

Управління факультету


Начальник військового гуманітарно-лінгвістичного факультету
полковник

ЮРКОВ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ


Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальник

навчальної частини, кандидат психологічних наук

підполковник
СІРИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кафедра військової психології та педагогіки

Створена в 1992 р. у складі факультету військово-фінансової підготовки й мала назву кафедра військово-гуманітарної підготовки. З 2019 року кафедра носить сучасну назву. У 1997 році відбувся перший набір курсантів за спеціальністю “Військова психологія”. У 2000 році кафедра стала базовою з підготовки фахівців за спеціальністю “Політологія”. В 2018 році під

підготовка військових фахівців за спеціальністю “Політологія” була передана на кафедру військової політології.

Підготовка фахівців в обсязі нормативної частини навчального плану здійснюється на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра забезпечує викладання військово-спеціальних дисциплін: “Військова психологія”, “Теорія і методика виховної роботи”, “Військове навчання”, ““Військова психологія”, “Педагогічні технології в системі військової освіти та науки”, “Загальна та військова педагогіка”, “Військова педагогіка та психологія (у т.ч. лідерство)”, “Психологія тероризму”, “Психологія кризових та посттравматичних станів в умовах бойових дій”

З 2000 року при кафедрі діє ад’юнктура. Дисертаційні дослідження ад’юнктів проводяться за спеціальністю “Психологія діяльності в особливих умовах”.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів психологів батальйонів, та заступник командира з морально-психологічного забезпечення частин та підрозділів Збройних Сил України

Кафедра військової політології

Кафедра військової політології створена 18 жовтня 2018 року на базі кафедри військової психології та політології на підставі спільної директиви Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України від 6 жовтня 2018 року № Д-321/1/15 ДСК.

Кафедра здійснює підготовку курсантів (слухачів) з гуманітарних та військово-спеціальних дисциплін за спеціальністю “Політологія”, спеціалізацією “Військова політологія” в основі якої лежить вивчення питань щодо організації інформаційно-пропагандиського забезпечення в системі морально-психологічним забезпеченням підготовки та застосування підрозділу ЗС України.

Навчання курсантів (студентів) виконується на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі навчальних планів (робочих навчальних планів).

На кафедрі діє ад’юнктура. Дисертаційні дослідження ад’юнктів проводяться за спеціальністю “Політичні інститути та процеси”.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів структур морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

Кафедра зарубіжної воєнної інформації

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

• “Міжнародна інформація”

• “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ”

Підготовка фахівців в обсязі нормативної частини навчального плану здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Військово-професійна підготовка організована у Військовому інституті, де курсанти отримують військово-теоретичні знання та набувають практичні навички виконання обов’язків на первинних посадах в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів інформаційно-аналітичних підрозділів, підрозділів інформаційних технологій в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Кафедра військової журналістики

У Військовому інституті 31 серпня 2015 року створено кафедру “Військової журналістики”.

На кафедрі здійснюється підготовка військових фахівців за спеціальністю “Журналістика”.

Підготовка фахівців в обсязі нормативної частини навчального плану здійснюється в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-професійна підготовка організована у Військовому інституті.

Практичне виконання навчальних завдань здійснюється у навчально-тренувальному комплексі кафедри та під час стажувань у військових засобах масової інформації.

Для курсантів, науковців, викладачів, аспірантів розроблено навчальні посібники «Сучасні інформаційні війни у мережевому он-лайн просторі», «Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері», «Менеджмент і маркетинг військових ЗМІ» та тренінговий посібник для фахівців з питань комунікаційно-контентної (інформаційної) протидії «Комунікаційно-контентна безпека: гібридно-місіанські агресії. Україна: 2014 – 2017 роки».

У 2016 та 2017 роках кафедрою військової журналістики проведено Міжнародний форум з кризових комунікацій «Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії», роботу якого планується відновити з 2020 року.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів аналітичних підрозділів, кореспондентів друкованих та електронних засобів масової інформації в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Кафедра військового перекладу

Кафедра здійснює підготовку військових фахівців тактичного рівня з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю “Філологія”, освітньою програмою “Військовий переклад” та за освітнім ступенем магістр освітньою програмою “Лінгвістичне забезпечення військ”. Курсанти вивчають англійську, німецьку, французьку мови. При цьому базову мовну підготовку вони отримують в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, кафедра здійснює підготовку наукових кадрів шляхом керівництва написання дисертаційних досліджень за спеціальністю 035 Філологія на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Перекладознавство). Протягом багатьох років кафедра військового перекладу забезпечує викладання навчальних дисциплін “Основи військового перекладу” та “Військово-політичний переклад” для курсантів зі спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Періодично на кафедрі проводяться курси перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу та військової підготовки для сержантського складу з вищою освітою зі спеціальності “Військовий переклад”.

Кафедра військового перекладу спільно з лінгвістичним науково-дослідним управлінням проводить наукові дослідження у галузі перекладацького супроводження, лінгвокраїнознавства й лінгвопедагогіки, військово-термінологічної та лексикографічної роботи, лінгводіагностики (розробка тестів, тестування) як складових лінгвістичного забезпечення військ (сил).

Курсанти кафедри проходять практику й стажування у вітчизняних та іноземних військових частинах, беруть участь у заходах програми “Партнерство заради миру” і в лінгвістичному забезпеченні різноманітних заходів міжнародного військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

Кафедра спеціальної мовної підготовки

Кафедру спеціальної мовної підготовки було утворено внаслідок реорганізації кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки наприкінці 2018 року.

Основними завданнями кафедри спеціальної мовної підготовки є:

- організація та проведення занять з іноземної мови (англійська та німецька мови) курсантам немовних спеціальностей (фінанси, психологія, політологія, геодезія та землеустрій, право, журналістика) відповідно до Концепції навчання іноземних мов у військових навчальних закладах Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 01.06.09 № 267. Та проведення навчальних занять для спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

- оптимізація навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень науки та техніки, підготовка конкурентоспроможних військових фахівців, які вільно, на достатньому комунікативному рівні, володіють іноземною мовою;

Навчально-методичне забезпечення

Підготовка фахівців усіх спеціальностей здійснюється відповідно до розроблених кафедрами навчальних планів та освітньо-професійних програмам. Усі навчальні дисципліни забезпечені сучасними програмами навчальних дисциплін та робочими програмами.

Кафедрами факультету розроблені нові навчальні плани підготовки військових фахівців, враховуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців із вищою освітою. Відгуки з військ на випускників факультету дозволяють вдосконалювати підготовку військових фахівців тактичного рівня за спеціальностями факультету для Збройних Сил України. Так, навчально-методичний фонд кафедр значно розширився за рахунок видання нових, сучасних підручників та навчальних посібників з дисциплін, що викладаються кафедрами, укладання багатомовних словників, що опрацьовані на сучасних автентичних матеріалах, які використовуються за програмою міжнародного військового співробітництва. Кожний курсант, який відряджається для виконання функціональних обов’язків, під час військової практики (військового стажування) отримує індивідуальне завдання для порівняльного аналізу опрацьованої тематики та доводить його під час навчальних занять у інформативні форми, що надає курсантам більшої пізнавальної мотивації та певного обсягу наукової інформативності.

За останні роки науково-педагогічними працівниками факультету видані:

 1. Воєнно-країнознавчий аналіз Французької Республіки: Навч. посіб. / І.О. Ольховой. − К.: Логос, 2007. – 165 с
 2. Воєнно-країнознавчий аналіз Ісламської Республіки Іран. Навч. посіб. / Н.Т. Акульшина, В.В. Балабін. − К.: Логос, 2007. – 168 с.
 3. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: Підручник/ Я.М. Жарков, М.Т. Дзюба, І.В. Замаруєва, ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 274 с.
 4. Основи військового перекладу (англ. мова): Підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. − К.: Логос, 2008. – 587 с.
 5. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : Підручник / В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М. та ін.; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.
 6. Військово-технічний переклад (англ. мова): Підручник / В.М. Лісовський; за ред. В.В. Балабіна. − К.: ВІКНУ, 2010. – 950 с.
 7. Основи військового перекладу (фран. мова): Підручник / І.О. Ольховой, М.Б. Білан, О.В. Акульшин / за заг. ред. В.В. Балабіна. − Вид. − К.: Логос, 2010. — 618 с.
 8. Основи військового перекладу (перс. мова): Підручник / Н.Т. Акульшина; за заг. ред. В.В. Балабіна. − К.: Логос, 2011. – 595 с.
 9. Основи військового перекладу (фран. мова): Підручник / І.О. Ольховой, М.Б. Білан, О.В. Акульшин / за заг. ред. В.В. Балабіна. − Вид. 2-ге, допов. та випр. − К.: Логос, 2012. — 632 с.

10. Історія інформаційно-психологічного протиборства: Підручник / Я.М. Жарков, Л.Ф. Компанцева, В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Є.Д. Скулиш; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2012. – 212 с.

11. Основи військового перекладу (польська мова) : навч.посіб. для курсантів і студентів 3-5 курсів / за заг. ред. В.В. Балабіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 351 с.

12. Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність). Монографія. Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2013. – 248 с.

13. Жарков Я.М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: навч. посіб. / під ред. М. І. Онищука. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 423 с.

14. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології кризових та пост травматичних станів в умовах бойових К. : ВІКНУ, 2014.

15. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології терроризму. – К. : ВІКНУ, 2014.

16. Типові алгоритми дій військового психолога в штатних та критичних ситуаціях – К. : ВІКНУ – Київ, 2015.

17. В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М., Я.М. Жарков та ін. Інформаційна безпека держави: підручник в 2 т. – Т.1./ за заг.ред.В.В. Остроухова – К.: ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 264 с.

18. В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М., Я.М. Жарков та ін. Інформаційна безпека держави: підручник в 2 т. – Т.2./ за заг.ред.В.В. Остроухова – К.: ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 328 с.

19. Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі [Текст] : навчальний посібник / О.В. Курбан. — Київ : ВІКНУ, 2016. — 286 с.

20. Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері [Текст] : навчальний посібник / Клубань О.М., Курбан О.В., Любовець Г.В., Король В.Г., Савчук Р.П. — Київ : ВІКНУ, 2016. — 170 с.

21. Лісовський В.М. Військово-спеціальний переклад: (англ.мова). Підручник. Том 1 / за ред. В.В. Балабіна. − К.:ВІКНУ, 2017. − 429 с.

22. Лісовський В.М. Військово-спеціальний переклад: (англ.мова). Підручник. Том 2 / за ред. В.В. Балабіна. − К.:ВІКНУ, 2017. − 410 с.

23. Лісовський В.М. Військово-спеціальний переклад: (англ.мова). Підручник. Том 3 / за ред. В.В. Балабіна. − К.:ВІКНУ, 2017. − 585 с.

24. Військовий стандарт ВСТ 01.003.001 – 2018 (01) «Лінгвістичне забезпечення військ» В.В. Балабін, М.Б. Білан, В.М. Лісовський Л.М. Гончарук, Є.М. Залєський; В.В. Зонь, К.: МОУ, 2018. − 26 с.

25. Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу в Україні: Моногрфія. Київ: Логос, 2018. − 492 с.

26. Навчальний посібник «Менеджмент і маркетинг військових ЗМІ» К.:ВІКНУ, 2018р.;

27. Монографія «Комунікаційно-контентна безпека: проблематика, підходи, етапи становлення» Г.В. Любовець, В.Г. Король. – Київ: ВІКНУ, 2018. – 462 с.

28. Особливості міжособистісної взаємодії військовослужбовців у проблемних ситуаціях: // Гаврюшенко В.В., Приліпко О.Ф., Прохоров О.А., Шемчук В.А, Шемчук О.М. К. : ВІКНУ – Київ, 2018.

29. Психолого-педагогічний практикум з психологічного забезпечення професійної діяльності підрозділу: Навчально-методичний посібник: // Лисюк О., Мась Н., Степук Н., Сторожук Н. К. : ВІКНУ – Київ, 2018.

30. Тренінговий посібник для фахівців з питань комунікаційно-контентної (інформаційної) протидії «Комунікаційно-контентна безпека: гібридно-місіанські агресії. Україна: 2014 – 2017 роки» Г.В. Любовець, В.Г. Король. – Київ: ВІКНУ, 2019. – 180 с.

Cім словників:

 1. Французько-українсько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки / І.О. Ольховой, О.В. Акульшин, М.Б. Білан // За ред. Р. Гардера та В.В. Балабіна. – К.: Логос, 2006.: у 3-х т. – 708 с.
 2. Французько-українсько-англійський міжвидовий словник із тактики та логістики / І.О. Ольховой, О.В. Акульшин, М. Б. Білан // За ред. Р. Гардера та В.В. Балабіна.– К.: Логос, 2007.: у 2-х т. – 633 с.
 3. Українсько-німецький та німецько-український словник / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська − Вид. 2-ге, допов. та випр. – В.: Reproz, 2007. – 427 с.
 4. Українсько-німецький та німецько-український словник / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська – Вид. 3-є, допов. – В.: Reproz, 2010. – 480 с.
 5. Українсько-німецький та німецько-український словник військової лексики / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська – В.: Reproz, 2010. – 212 с.
 6. Французько-український словник військової термінології / М.Б. Білан, І.О. Ольховой. – К.: Логос, 2012. – 616 с.
 7. Українсько-німецький та німецько-український словник / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська – Вид. 4-є, допов. – В.: Wien, 2015. – 547 с.

Наукова та науково-технічна діяльність

Основними формами наукової діяльності кафедр є проведення науково-дослідних робіт як самостійно, так і в якості співвиконавців, відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень Збройних Сил України, підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів за відповідними науковими спеціальностями, організація роботи воєнно-наукового товариства курсантів (слухачів), аналіз, узагальнення і розповсюдження досвіду наукової роботи та його впровадження в навчальний процес; підготовка та проведення наукових конференцій і семінарів; розробка електронних підручників; поширення і пропаганда наукових знань серед особового складу ВІКНУ. Пріоритетні напрямки наукової роботи кафедр:

 • теоретичні засади військового перекладу в Україні;
 • функціонально-стильові та жанрові параметри військового перекладу;
 • компетентність та професійна діяльність військового перекладача;
 • концептуальні основи лінгвістичного забезпечення військ
  • інформаційна безпека;
  • інформаційно-психологічне протиборство;
  • комунікаційно-контента безпека.
  • дослідження в сфері функціональної діагностики та психологічної реабілітації учасників бойових дій;
  • обґрунтування норм фізичного та психоемоційного навантаження військовослужбовців під час бойових дій;
  • проблема соціально-психологічної реадаптації учасників бойових дій;
  • наукове обґрунтування впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес у ВВНЗ;
  • сучасні психотехнології протидії негативному інформаційно-психологічному впливу в умовах гібридної війни;
  • методи травмофокусованої терапії.
  • дослідження інноваційних технологій у військово-гуманітарній сфері;
  • дослідження проблем військової політології та впровадження результатів досягнень у навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів, розробка новітніх методів впровадження освітньої діяльності у Військовому інституті;
  • розробка програмно-алгоритмічних комплексів та систем для моделювання процесів у військово-гуманітарній сфері;
  • дослідження змісту державної інформаційної політики у сфері оборони, що виникає у нових політичних, соціально-економічних та військових умовах розвитку країни;
  • визначення інформаційних аспектів проблем національної безпеки;
  • дослідження впливу інноваційних технологій на розвиток інформаційної сфери та політичні процеси, що відбуваються в політичному просторі сучасної України.

Наукова діяльність курсантів кафедр проводиться в тісному зв’язку з навчальним процесом. Курсанти кафедр беруть активну участь у роботі воєнно-наукового товариства (ВНТ) факультету. В рамках діяльності ВНТ вони беруть участь у курсантсько-студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук, Стипендіальній програмі “Завтра UA”, Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у КНУ імені Тараса Шевченка”,. Тільки за останні роки курсанти військового гуманітарно-лінгвістичного факультету стали переможцями:

Мороз Ірина Петрівна (спеціальність “Переклад”) зайняла 1 місце в першому етапі XІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (2014 рік).

Пацалов Олександр Юрійович (спеціальність “Переклад”) нагороджений дипломом за зразкове відтворення змісту повідомлення в усному перекладі під час участі в ІV Міжвузівський олімпіаді з перекладу серед студентів та курсантів вищих навчальних закладів України.

Подкіч Владислав Олегович (спеціальність “Журналістика”) зайняв 1 місце в XVI Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика (2016 рік).

Шуліка Владислав Іванович (спеціальність “Міжнародна інформація”) зайняв 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі «Військові науки» (2017 рік).

Степанов Нікіта Юрійович (спеціальність “Міжнародна інформація”) зайняв 2 місце у V Міжвузівській олімпіаді з іноземних мов серед вищих навчальних закладів сектору безпеки України (2017 рік).

Шпартак Анастасія Владиславівна (спеціальність “Філологія”) зайняла І місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей: “переклад з англійської” (2017 рік);

Карпенко Вероніка Юріївна (спеціальність “Філологія”) зайняла 1 місце в XIX Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика (2019 рік).

Коваленко Вікторія Олександрівна (спеціальність “Філологія”) зайняв 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (2019 рік).

Гофман Анастасія Ігорівна (спеціальність “Філологія”) нагороджена дипломом за перемогу в номіналі «За актуальність теми дослідженгня» в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (2019 рік).

На кафедрі військового перекладу наказом начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 24.03.03 № 129 створено постійно діючий науковий семінар із проблем перекладознавства з метою підготовки наукових кадрів, визначення перспективних напрямків дослідження та апробації одержаних наукових результатів.

Кафедрою зарубіжної воєнної інформації у 2007 році започатковано постійно діючий міжвідомчий науково-практичний семінар “Проблеми забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави та шляхи їх вирішення” з виданням збірника тез доповідей та опублікуванням наукових статей у Збірнику наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедрою військової журналістики у 2016 році започатковано Міжнародний форум із кризових комунікацій, присвячений вивченню науково-практичних аспектів діяльності засобів масової інформації та засобів масової комунікації в районі проведення АТО/ООС на сході України та напрацюванню науково-практичних пропозицій щодо новітніх підходів у реалізації завдань комунікаційно-контентної безпеки під час взаємодії органів військового управління зі ЗМІ.

Навчально-матеріальна база

Навчально-матеріальна база факультету повністю забезпечує потреби навчального процесу, створює можливість подальшого розвитку факультету в напрямі інтеграції освітнього простору. Вона включає 4 цифрові лінгафонні лабораторії (англійської мови американський варіант 18+1 робочих місць, англійської мови британський варіант 18+1 робочих місць, французької мови 9+1 робочих місць, німецької мови 13+1 робочих місць), 3 мобільні цифрові лінгафонні лабораторії по 15+1 робочих місць, 2 навчальні аудиторії з аудіо- та відеообладнанням, спеціалізований клас функціональної діагностики, кабінет психологічної реабілітації, спеціалізований клас інформаційних технологій, спеціалізований клас міжнародного військового співробітництва, навчально-тренувальний комплекс «Теле-радіостудія».

Кафедри