Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Наукова робота

Наукова і науково-технічна діяльність

Наукова і науково-технічна діяльність Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється на підставі чинного законодавства України, державних і відомчих стандартів, нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

Вчена рада Військового інституту

Наукові підрозділи Військового інституту

Науково-організаційне відділення

Науково-дослідний центр

Основні види наукової і науково-технічної діяльності

ПРОВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, ПОШУКОВИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВОЄННОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СУСПІЛЬНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК

У Військовму інституті у 2021 році заплановано до виконання 15 НДР, з них:

перехідні – 4 НДР шифри: “Портал-ГІС”, “Угрупування”, “Тренінг”: та “Процедура”

розпочато у 2021 році – 11 НДР шифри: “Соціомоніторинг”, “Комунікація”, “Професіограма”, “Гайдамак”, “Трудомісткість”, “Якість”, “Бренд-PR”, “Безпека 2021”, “Візерунок”, “Розвиток”, “Атлант”

ЗАМОВНИКИ:

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України – 1 НДР

Начальник Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України – 1 НДР

Директор Департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України – 1 НДР

Начальник Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України – 5 НДР

Директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України – 1 НДР

Начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України – 1 НДР

Начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України – 1 НДР

Директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони – 1 НДР

Начальник Військового інституту – 3 НДР

Розроблення наукових праць

До бази "Наукові публікації університету" у 2020 році внесено 303 наукові публікації

Загальна кількість праць

Наукові статті (всього)

Монографії (всього)

Підручники, посібники

(всього)

Тези (всього)

Матеріали та праці конференцій

(всього)

2020 рік

303

123

4

5

149

22

з них статей (у т.ч. статті у зарубіжних виданнях):

Всього наукових статей Зарубіжні видання У Scopus (всього) У Web of Science (всього) У Index Copernicus (всього) У інших базах (всього)
Всього У Scopus У Web of Science У Index Copernicus У інших базах
2020 рік
123 32 11 3 5 12 11 3 24 20
Електронні ресурси

Підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, що Проводяться у військовому інституті (профілем діяльності інституту)

Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє"

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

ОГОЛОШЕННЯ

23 квітня 2021 року у Військовому інституті відбудеться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

Розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів, науково-методичних матеріалів

Винахідницька та раціоналізаторська робота

Всеармійський конкурс "Кращий винахід року" – 2019

Всеармійський конкурс "Кращий винахід року" – 2018

Всеармійський конкурс "Кращий винахід року" – 2017

Всеармійський конкурс "Кращий винахід року" – 2016

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

ОГОЛОШЕННЯ

Військовий інститут оголошує набір до очної (денної) ад’юнктури в 2021 році за такими спеціальностями:

035 ПОЛІТОЛОГІЯ

061 ЖУРНАЛІСТИКА

081 ПРАВО

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Наукова робота слухачів, курсантів (студентів)

Участь наукових працівників у освітньому процесі

Інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Наукова і науково-технічна діяльність здійснюється на підставі:

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII (із змінами)

Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами), {Редакція відбудеться 16.07.2021, підстава – Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII}

Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII (із змінами)

Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII (із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту" від 19.08.2015 № 656 (із змінами), {Редакція відбудеться 01.07.2021, підстава – ПКМ від 27.07.2016 № 567}

Що затверджує:

Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань;

Зразки Державних Документів Про Присвоєння Вчених Звань.

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів" від 24.07.2013 № 567 {Втрата чинності відбудеться 01.07.2021, підстава – ПКМ від 27.07.2016 № 567}

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23.03.2016 № 261 (із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії" від 06.03.2019 № 167

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" від 30.12.2015 № 1187 (із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" від 27.07.2016 № 567 (із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" від 29.04.2015 № 266 (із змінами)

Наказу Міністерства освіти і науки України "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266" від 06.11.2015 № 1151 (із змінами)

Спільного наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України "Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти" від 15.08.2018 № 910/412

Наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" від 14.01.2016 № 13 (із змінами)

Наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти" від 13.10.2017 № 1378 (із змінами)

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України" від 27.07.2016 № 385 (із змінами)

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України" від 24.02.2017 № 115

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти" від 09.01.2020 № 4

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України" від 05.03.2001 № 78 (із змінами)

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Розподілу основних напрямів наукових досліджень між науковими установами та вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та Збройних Сил України" від 26.01.2017 № 53 (із змінами)