Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студентів)

Воєнно-наукове товариство слухачів (курсантів, студентів) розпочало свою роботу 2004 року.

Для організації, координації, керівництва та контролю у Військовому інституті обрана Рада воєнно-наукового товариства у складі голови, двох заступників, секретаря і членів Ради.

На даний час Головою Ради воєнно-наукового товариства слухачів (курсантів, студентів) обраний сержант 414-МВ навчальної групи військового гуманітарно-лінгвістичного факультету НАКОНЕЧНИЙ Дмитро (моб. тел. 073-036-41-51, e-mail: vnt.viknu@gmail.com)

З метою упорядкування наукової роботи слухачів (курсантів, студентів) Військового інституту Київського національного університету іменні Тараса Шевченка наказом начальника Військового інституту № 134н від 29.12.2020 введено в дію «Положення про воєнно-наукове товариство слухачів (курсантів, студентів) Військового інституту Київського національного університету іменні Тараса Шевченка».

Наукова робота слухачів (курсантів, студентів) організовується та проводиться у воєнно-науковому товаристві Військового інституту, до якого входять 9 кафедральних гуртків: кафедри військової психології та педагогіки – 12 курсантів, кафедри військової журналістики – 9 курсантів, кафедри зарубіжної воєнної інформації – 13 курсантів, кафедри військового перекладу – 25 курсантів, кафедри фінансового забезпечення військ – 29 курсантів, кафедри правового забезпечення – 17 курсантів, кафедри геоінформаційних систем і технологій – 43 курсантів, кафедри військової політології – 10 курсантів, кафедр військової підготовки офіцерів запасу – 9 студентів із загальною кількістю 167 слухачів (курсантів, студентів).

Наукова робота слухачів, курсантів (студентів) здійснюється в тісному зв’язку з освітнім процесом як його невід’ємне продовження. Вона поділяється на наукову роботу, яка виконується за навчальним часом, та поза ним.

Наукова робота за навчальним часом організовується за наступними формами: вирішення завдань з елементами наукових досліджень під час виконання лабораторних, курсових, кваліфікаційних (атестаційних) робіт (проектів); виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового стажування і річних видів практики; вивчення теоретичних основ, методики, організації та проведення наукового експерименту і обробки результатів наукових досліджень.

Наукова робота слухачів (курсантів, студентів), яка виконується поза навчальним часом, організовується за формами: робота слухачів (курсантів, студентів) у кафедральних гуртках воєнно-наукового товариства факультетів, студіях; залучення слухачів (курсантів, студентів) до виконання науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрах; участь у наукових заходах кафедри, факультету, Військового інституту, міжвузівських форумах, конкурсах наукових робіт Міністерства оборони України, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїн­ських олімпіадах, які проводить Міністерство освіти і науки України; наукові доповіді у галузі військової науки і техніки.

У Військовому інституті були створені та постійно вдосконалюються регулярні секції «English club» та «Гнозис»:

English club – щотижневі заняття з англійської мови з використанням інтерактивних вправ, аудіо- та відеоматеріалів. Участь у них можуть прийняти всі бажаючі з числа курсантів Військового інституту;

Гнозис – регулярні психологічні заняття, тренінги, інформаційні лекції які проводять члени ВНТ в більшості випадків з числа курсантів випускних курсів військового гуманітарно-лінгвістичного факультету. Розглядаються діагностичні методики, методи роботи з групами, символодрама, фільм-аналіз, вправи з арт-терапії. Це спосіб розвитку професійних навичок керівників занять і ознайомлення курсантів інших спеціальностей з роботою психологів.

Приєднатись до спільноти у Facebook

План роботи Воєнно-наукового товариства Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2022 навчальний рік.docx