Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студентів)

Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студентів) розпочало свою роботу 2004 року.

На даний час Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студентів) очолює старший солдат 414-МВ групи Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету ЖУРІН Сергій (моб. тел. 066-546-06-80, e-mail: hillwebka2@gmail.com)

З метою упорядкування наукової роботи слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту Київського національного університету іменні Тараса Шевченка наказом начальника Військового інституту № 32 н від 21.03.2016 введено в дію «Положення про Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту Київського національного університету іменні Тараса Шевченка».

Наразі Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студенів) нараховує близько 96 членів, які представляють всі курси та спеціальності інституту.

Воєнно-наукова робота слухачів, курсантів (студентів) здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом як його невід’ємне продовження. Вона поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом.

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів (студентів), що входить до навчального процесу, передбачає: виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів, задач) з елементами наукових досліджень; виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового стажування й практики; вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації та виконання наукового експерименту, обробки результатів наукових досліджень.

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів (студентів), яка виконується поза навчальним часом, організовується за такими формами: робота слухачів, курсантів (студентів) у наукових гуртках воєнно-наукового товариства; вивчення стандартів, основ патентознавства, порядку користування джерелами науково-технічної інформації; участь слухачів, курсантів (студентів) у виконанні науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрах і в наукових підрозділах; винахідницька й раціоналізаторська робота; участь у конкурсах кафедри, факультету, Військового інституту, міжвузівських конкурсах (форумах) наукових робіт Міністерства оборони України, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей і навчальних дисциплін; робота в конструкторських, проектних та інших бюро; лекторська робота з розповсюдження знань у галузі військової науки й техніки.

У Військовому інституті були створені та постійно вдосконалюються регулярні секції «English club» та «Гнозис»:

English club – щотижневі заняття з англійської мови з використанням інтерактивних вправ, аудіо- та відеоматеріалів. Участь у них можуть прийняти всі бажаючі з числа курсантів Військового інституту.

Гнозис – регулярні психологічні заняття, тренінги, інформаційні лекції які проводять члени ВНТ в більшості випадків з числа курсантів випускних курсів гуманітарно-лінгвістичного факультету. Розглядаються діагностичні методики, методи роботи з групами, символодрама, фільм-аналіз, вправи з арт-терапії. Це спосіб розвитку професійних навичок керівників занять і ознайомлення курсантів інших спеціальностей з роботою психологів.

План роботи Воєнно-наукового товариства слухачів (курсантів, студентів) Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2022/2023 навчальний рік