Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Ад’юнктура

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Підготовка докторів філософії у Військовому інституті здійснюється у очній (денній) ад´юнктурі та організована відповідно до чинного законодавства України.

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

035 Філологія

035 ОНП (2018)

035 Навчальний план

052 Політологія

052 ОНП (2018)

052 Навчальний план

053 Психологія

053 ОНП (2016)

053 ОНП (2018)

053 Навчальний план

061 Журналістика

061 ОНП (2016)

061 ОНП (2018)

061 Навчальний план

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 ОНП (2016)

072 ОНП (2018)

072 ОНП (2019)

072 Навчальний план (2016)

072 Навчальний план (2019)

081 Право

081 ОНП (2018)

081 ОНП (зміни)

081 Навчальний план (2016)

081 Навчальний план (2019)

122 Комп´ютерні науки

122 ОНП (2019)

122 Навчальний план

126 Інформаційні системи та технології

126 ОНП (2018)

126 Навчальний план

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Термін навчання – 4 роки.

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії здійснюється на базових факультетах КНУ, становить 40 кредитів ЄКТС:

 • Блок обов´язкових дисциплін – ОНД (20 кредитів ЄКТС)

 • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту – ДВФ/І (8 кредитів ЄКТС)

 • Блок дисциплін за вибором аспіранта – ДВА (12 кредитів ЄКТС)

БЛОК ОБОВ´ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ОНД):

ОНД.02 Філософія науки та інновацій. Тематичні модулі:

ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА/АД´ЮНКТА (ДВА)

ДВА. Перелік 1

ДВА. Перелік 2

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩОДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:

! ПРЕЗЕНТАЦІЯ: Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (Доповідачі: Проректор з наукової роботи доктор економічних наук, професор ЖИЛІНСЬКА Оксана Іванівна, Вчений секретар НДЧ кандидат філософських наук, доцент КАРАУЛЬНА Наталія Вікторівна)

Супровідні документи щодо атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ОГОЛОШЕННЯ

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір до очної (денної) ад’юнктури в 2023 році за такими спеціальностями:

061 ЖУРНАЛІСТИКА

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Умови вступу та порядок оформлення документів до ад’юнктури викладені у Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23.03.2016 № 261 (зі змінами), в наказі Міністра оборони Україні "Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України" від 09.12.2022 № 424 та у Правилах прийому до аспірантури (ад’юнктури) для здобуття ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2023 році.

ДОВІДКИ ЗА АДРЕСОЮ: 03189, м. Київ, вул. Юлії Здановської, 81, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: (044)521-32-89 (додатково 61-45).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АД’ЮНКТУРИ:

 • Рапорт на вступ до ад’юнктури (подається за підпорядкованістю);
 • Cписок опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез, засвідчені заступником начальника інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів (за останні 3 роки, за наявності);
 • Дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності;

 • Завірена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (копія диплома бакалавра також подається). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

 • Рекомендація Вченої ради ВВНЗ (НДУ) (для офіцерів, які вступають до ад'юнктури безпосередньо після закінчення навчального закладу, що здійснює підготовку за стратегічним та (або) оперативним рівнями військової освіти);

 • Рекомендація з місця служби;

 • Сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (для англійської мови: CMP–2–4) (за останні 2 роки, за наявності).

 • Службова характеристика;

 • Завірена копія службової картки;

 • Висновки атестаційних комісій;

 • Довідка про штатно-посадову категорію;

 • Витяг з резерву;

 • Довідка про проходження служби;

 • Картка медичного огляду (висновок ВЛК);

 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

 • Довідка з постійного місця реєстрації;

 • Автобіографія (вказати: контактній телефон; електронну адресу; іноземну мову, що складатиметься при вступі);

 • Чотири фотокартки 3*4;

 • Три конверта.

* Оригінал диплому, посвідчення офіцера та ідентифікаційний код подаються кандидатом особисто.

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТУПНІ ІСПИТИ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АД’ЮНКТУРИ

25.08.2023

01.09.2023

11.09.2023

20.09.2023

до

30.09.2023

01.10.2023

Початок прийому заяв і документів

Закінчення прийому заяв і документів

Строки проведення вступних іспитів

Затвердження рейтингових списків вступників, зарахування на навчання

Початок навчання

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АД´ЮНКТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Підготовка докторів філософії у Військовому інституті здійснюється у очній (денній) ад´юнктурі та організована відповідно до: