Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Матеріальна база

Матеріально-технічне забезпечення у Військовому інституті здійснюється у відповідності до вимог наступних керівних документів:

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту ДССЗ та З»;
 • Наказу Міністра оборони України від 16.07.97 № 300 «Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України».
 • Наказ Міністра оборони України від 29.04.2016 № 232 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України».

Основними завданнями матеріально-технічного забезпечення є:

 • всебічне і безперервне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та організацію роботи служб, підрозділів та об`єктів господарського, технічного і медичного призначення, а також безперервне управління та здійснення контролю за цією роботою;
 • витребування, одержання, підвезення, зберігання, видачу та розподіл матеріальних засобів і коштів;
 • своєчасне та повне доведення до особового складу належних видів постачання, задоволення його матеріально-побутових культурних потреб і забезпечення здоров`я;
 • забезпечення правильної експлуатації, зберігання і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки і майна;
 • підтримання у належному стані, удосконалення і розвиток об`єктів навчально-матеріальної бази, спеціальних споруд;
 • розробку та впровадження заходів щодо поліпшення екологічного стану довкілля, раціональне використання відведених земель, підтримання у належному стані закріплених територій;
 • ведення діловодства, обліку і звітності за всіма видами матеріальних засобів та інші питання забезпечення різноманітної діяльності військового інституту.

Військовий інститут має все необхідне для забезпечення підготовки військових фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників. Високотехнологічне обладнання аудиторій та лабораторій факультетів, комп’ютеризація навчального процесу та управління повсякденною діяльністю стимулює перехід на новітні педагогічні технології та ефективну систему управління Військового інституту, зниження непродуктивних витрат, виділення необхідних ресурсів на розвиток наукових досліджень, підготовку і випуск навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури.

Військовий інститут має окремий навчальний корпус, обладнаний необхідними для проведення навчально-виховного процесу та наукових досліджень, спортивно-оздоровчої та культурно-освітньої роботи приміщеннями, технікою та озброєнням, а також навчальним устаткуванням згідно з науково-обґрунтованими нормами. Кафедри інституту забезпечені основними зразками озброєння та військової техніки, в тому числі перспективними, електронно-обчислювальною технікою, тренажерами, лабораторним обладнанням.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-матеріальна база Військового інституту спрямована на створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи та сучасних навчально-тренувальних, експлуатаційних комплексів та систем відповідно до сучасних тенденцій розвитку озброєння та військової техніки.

Матеріально-технічне забезпечення

Навчальний корпус загальною площею 12 598 кв.м. (40 навчальних аудиторій, лінгафонні лабораторії, класи з технікою та озброєнням, конференцзал, тир, бібліотека з читальною залою, нетаємна бібліотека, методичний кабінет) стройовий плац, містечко для фізичної підготовки, гараж.

Матеріально-технічне забезпечення

Основу навчально-матеріальної бази складають діючі зразки та макети техніки, обчислювальний центр, бібліотека з читальним залом, навчальні лабораторії та комп’ютерні класи з підключенням до мережі INTERNET, мультимедійні лекційні аудиторії, клаcи, обладнaні теxнічними заcобами навчaння тa відображeння інфоpмації.