Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Факультет післядипломної освіти

Військову підготовку студентів у Київському університеті було розпочато на військовій кафедрі у 1933 році. У січні 1995 року створено Військовий інститут Київського національного Університету імені Тараса Шевченка на факультетах якого здійснювалась підготовка студентів за програмою офіцерів запасу. У жовтні 2011 року з метою проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу для забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності було створено факультет військової підготовки. У вересні 2017 року факультет військової підготовки було реорганізовано та створено факультет післядипломної освіти Військового інституту.

Управління факультету

Начальник факультету післядипломної освіти,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту
полковник Добровольський Віктор Брониславович

До складу факультету післядипломної освіти входять:

- кафедри:

- центр інтенсивної мовної підготовки;

- кафедри за додатковим штатним розписом:

Основними напрямами діяльності факультету післядипломної освіти є:

 • Військова підготовка громадян України за программою підготовки офіцерів запасу;
 • Підготовка фахівців різних рівнів вищої освіти для роботи та проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту та інших міністерств і центральних органів виконавчої влади;
 • Інтенсивна підготовка з іноземних мов військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також співробітників правоохоронних органів, органів державного управління та інших осіб за окремими домовленостями з Міністерством оборони України на постійно діючих курсах іноземних мов;
 • наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчально-методичної літератури;
 • відродження, збереження та пропагування національних надбань та традицій, проведення військово-патріотичного виховання;
 • здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності пов’язаної з метою та функціональними завданнями Факультету, Військового інституту і Університету.

Військова підготовка громадян України за программою підготовки офіцерів запасу здійснюється за наступними військово-обліковими спеціальностями:

 • Бойове застосування військових частин і підрозділів радіотехнічних військ;
 • Бойове застосування військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту;
 • Застосування картографічних військових частин і підрозділів;
 • Іноземна мова;
 • Організація метрологічного забезпечення військ (сил);
 • Політологія:
 • Психологія;
 • Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України;
 • Цивільно-військове співробітництво;
 • Соціальна психологія;
 • Соціологія;
 • Технічне забезпечення автоматизованого управління радіотехнічними засобами;
 • Технічне забезпечення радіотехнічних засобів протиповітряної оборони;
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів автоматизованих систем управління;
 • Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (сил);
 • Організація продовольчого забезпечення;
 • Організація речового забезпечення.

військово-спеціальної підготовки