Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Кафедра військової психології та педагогікиНачальник кафедри військової психології та педагогіки
кандидат психологічних наук, полковник
МАСЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра створена в 1992 р. у складі факультету військово-фінансової підготовки й мала назву – кафедра військово-гуманітарної підготовки. У 1997 р. відбувся перший набір курсантів за спеціальністю “Військова психологія”. У різні роки кафедру очолювали: полковник Почтарьов О.І. (1992 – 1993 рр.); полковник Шпотаковський І.Д. (1993 – 1998 рр.); доктор педагогічних наук, професор полковник Ягупов В.В. (1998 – 2003 рр.); кандидат політичних наук, доцент полковник Кирик В.Л. (2003 – 2010 рр.); кандидат психологічних наук, доцент полковник Васильєв С.П. (2011 – 2016 рр.), кандидат психологічних наук полковник Скрипкін О.Г. (2017 рр.). На сьогоднішній день начальник кафедри військової психології та педагогіки – кандидат психологічних наук, полковник Мась Н.М. Базову освіту майбутні військові психологи здобувають на факультеті психології Київського національного університету.

У відповідності до окремого доручення начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України науково-педагогічні працівники кафедри у складі високомобільних груп внутрішніх комунікацій залучаються до проведення визначених керівництвом завдань в районі проведення Операції Об’єднаних сил (Антитерористичної операції). Здійснюють психологічне забезпечення медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій. Організацією взаємодії з міжнародними гуманітарними місіями у районі бойових- дій.

Під час роботи вирішуються наступні завдання: надання допомоги командирам військових частин (підрозділів) у створенні системи внутрішніх комунікацій з особовим складом та її впровадження у практику бойової діяльності, надання методичної допомоги з питань організації психологічної роботи, доведення та роз’яснення перспективних методик роботи з особовим складом, здійснення методичного супроводу їх впровадження в службову діяльність командирів та начальників, вивчення морально-психологічного стану особового складу та підтримка належного морально-психологічного стану військовослужбовців через зниження рівня психологічної напруженості, надання психологічної допомоги (підтримки) та актуальної інформації особовому складу.

У відповідності до Розпорядження Директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики, викладачі кафедри приймали участь у проведенні комплексу реінтеграційних та постізоляційних заходів щодо осіб, звільнених з примусової ізоляції.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра забезпечує викладання військово-спеціальних дисциплін: “Військова психологія”, “Педагогічні технології в системі військової освіти та науки”, “Загальна та військова педагогіка”, “Військова педагогіка та психологія (у т.ч. лідерство)”, “Екстремальна психологія”, “Індивідуальне консультування військовослужбовців та членів їх сімей”, “Соціально-психологічні технології управління військовим колективом”, “Актуальні проблеми психології залежності”, “Гендерні аспекти військової психології”.

При кафедрі розгорнуто навчально-лабораторний комплекс посттравматичного стресового розладу, у складі якого знаходиться кабінет функціональної діагностики та кабінет психологічної реабілітації.

З 2007 р. на базі кафедри проходять щорічні курси підвищення кваліфікації фахівців з морально-психологічного забезпечення та військових психологів військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

З 2019 р. курсанти спеціальності “Психологія” приймають участь у некомерційній програмі Європейського союзу Еразмус, щодо обміну студентами та викладачами між університетами країн Євросоюзу.


Звіт опитування курсантів ОС Магістр

Психологія військово-професійної діяльності

Звіт опитування курсантів ОС Баклавр

Звіт опитування НПП ОС Бакалавр

Акт експертизи ОС Бакалавр

ОПП ОС Бакалавр

Рецензії на ОПП ОС Бакалавр

Сертифікат про акредитацію ОПП Психологія військово-професійної діяльності

НАУКОВА РОБОТА

Із 2000 р. при кафедрі діє ад’юнктура. Дисертаційні дослідження ад’юнктів проводяться за спеціальностями “Психологія діяльності в особливих умовах”. Значну роботу як у підготовці науково-педагогічних кадрів, так і в організації й здійсненні навчально-виховного процесу проводять професори кафедри – доктор психологічних наук, професор полковник запасу Сафін О.Д., доктор педагогічних наук, доцент Кучерявий Андрій Олександрович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру, генерал-майор запасу Алещенко В.І.

Основні напрями наукових пошуків кафедри:

 • дослідження в сфері функціональної діагностики та психологічної реабілітації учасників бойових дій;

 • обґрунтування норм фізичного та психоемоційного навантаження військовослужбовців під час бойових дій;

 • проблема соціально-психологічної реадаптації учасників бойових дій;

 • наукове обґрунтування впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес у ВВНЗ;

 • сучасні психотехнології протидії негативному інформаційно-психологічному впливу в умовах гібридної війни;

 • методи травмофокусованої терапії.


МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Сафін О.Д., Лисюк С.Г. Методика вивчення індивідуально-психологічних особливостей об`єктів професійно-психологічного відбору кадрів Служби зовнішньої розвідки України. Науково-методичний посібник. К., 2010. 367 с.

 2. Сафін О.Д., Журавель А.В. Інтервізія як засіб підготовки практичного психолога до здійснення консультативної роботи Навчально-методичний посібник. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. С.218-257.

 3. Сафін О.Д., Байда С.П. Психологія девіантної поведінки: навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 197 с.

 4. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Част. 2. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013.

 5. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р., Кирик В.Л. Практикум із військової психології: навч. посіб. Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015.

 6. Гаврюшенко В.В., Приліпко О.Ф., Шемчук В.А., Шемчук О.М, Котвіцький В.В. Теорія і методика виховної роботи: навчально-методичний посібник. Київ : КНУ, 2014. 312 с.

 7. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології кризових та пост травматичних станів в умовах бойових. Київ : ВІКНУ, 2014.

 8. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології тероризму. Київ : ВІКНУ, 2014.

 9. Типові алгоритми дій військового психолога в штатних та критичних ситуаціях. Київ : ВІКНУ, 2015.

 10. Гаврюшенко В.В., Приліпко О.Ф., Прохоров О.А., Шемчук В.А, Шемчук О.М. Особливості міжособистісної взаємодії військовослужбовців у проблемних ситуаціях. Київ : ВІКНУ, 2018.

 11. Лисюк О., Мась Н., Степук Н., Сторожук Н. Психолого-педагогічний практикум з психологічного забезпечення професійної діяльності підрозділу: навч.-метод. посіб. Київ : ВІКНУ, 2019.

 12. Психологічне забезпечення діяльності силових структур України: навч. посіб./ Г.Р. Дубровинський. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 352 с.

 13. Мась Н. Теоретичні засади дослідження творчих здібностей слухачів вищого військового навчального закладу: Науковий вісник інноваційних технологій: збірник наукових праць. 2020. № 1 (2020). С. 41-50.

 14. Oleksandr V. Broiakovskyi, Vita V. Ilchuk, Nataliia M. Mas, Oleksandr Anastasiia V. Okaievych The Implementation of the Principles of Lifelong Learning as the Basis of Quality Specialize Education. International Journal of Higher Education, 9(7), 12-23. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p12 Scopus

 15. Мась, Н., Флорескул, О. (2021). Деякі спроби діагностування посттравматичних порушень учасників бойових дій на ранніх етапах їх виникнення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки., 46(2(46), 38–43.