Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Кафедра спеціальної мовної підготовкиНачальник кафедри спеціальної мовної підготовки
кандидат філологічних наук, підполковник
ГОНЧАРУК Лілія Миколаївна

ПРО КАФЕДРУ

Внаслідок реорганізації кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки наприкінці 2018 року та з метою оптимізації навчання іноземних мов на немовних спеціальностях було утворено кафедру спеціальної мовної підготовки (не є випусковою).

Основними завданнями кафедри спеціальної мовної підготовки є:

  • організація та проведення занять з іноземної мови (англійська та німецька мови) курсантам немовних спеціальностей, а саме: політологія, психологія, журналістика, фінанси, банківська справа та страхування, право, геодезія та землеустрій і для спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
  • забезпечення високої якості навчання курсантів відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів, а саме: впровадження у процес викладання іноземних мов "Концепції навчання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", розробленої у 2009 році, та "Концепції навчання іноземних мов у військових навчальних закладах Міністерства оборони України", затвердженої наказом Міністра оборони України від 01.06.09 № 267;
  • оптимізація навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень науки та техніки, підготовка конкурентоспроможних військових фахівців, які вільно, на достатньому комунікативному рівні, володіють іноземною мовою;
  • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  • "Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)" для курсантів 2, 3, 4 курсів за спеціальностями політологія; психологія; журналістика; фінанси, банківська справа та страхування; право; геодезія та землеустрій;

  • "Професійно орієнтована англійська мова" для курсантів 5 курсу за спеціальністю право.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Забезпеченість навчальних дисциплін посібниками:

1. Свистунова С.С. Златніков В.Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу. – 2-ге вид. – К., 2010. – 236 с.

2. Виноградова I.B. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова). – частина 1 – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 282 с.

3. Виноградова I.B. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова). – частина 1 – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 282 с.

4. Златніков В.Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Геоінформаційні системи та технології" (англійська мова). – К : ВІКНУ, 2013. – 210с.

5. Хакімова Ю.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Політологія" (англійська мова). – К., 2006. – 255 с.

6. Свистунова С.С. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Правознавство" (англійська мова). – К., 2006. – 307 с.

7. Коржова О.М. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово- спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Психологія". – К., 2006. – 299 с.

8. Робак О.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Фінанси".–К.:2006, –246 с.

9. Хакімова Ю.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 3 курсу (англійська мова). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – 152 с.

10. Турчин Д.Б. English for International Relations / Англійська мова для міжнародних відносин : Навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. 2-е вид., перероб. і доп. / Дмитро Турчин. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 256 с., у кількості 25 підручників;

11. Mellor-Clark S. Campaign 1. English for the Military / Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de ltamirano. − Macmillan Publishers Limited, – 160 p.;

Straightforward Second edition видавництва Макмиллан.