Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військово-гуманітарної підготовки

Завідувач кафедри

кандидат психологічних наук, доцент, полковник запасу
ВАСИЛЬЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Кафедра військово-гуманітарної підготовки здійснює військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України та інших військових формувань. Кафедра є випускаючою за наступними військово-обліковими спеціальностями:

  • соціальна психологія;

  • психологія;

  • політологія;

  • організація морально-психологічне забезпечення.

Підготовка військових фахівців здійснюється комплексно у напрямку формування у випускників компетентностей за відповідною військово-обліковою спеціальністю з набуттям необхідних знань, навичок та вмінь у галузі військової педагогіки, військової психології, організації морально-психологічного забезпечення військових підрозділів. У процесі підготовки фахівців за всіма військово-обліковими спеціальностями, що здійснюється на факультеті післядипломної освіти, кафедрою викладаються навчальні модулі: “Воєнна історія України”, “Методика роботи з особовим складом підрозділу”.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають практичний досвід проходження військової служби в структурах морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, значний досвід роботи у закладах військової освіти IV рівня акредитації.

Під час військової підготовки за військово-обліковою спеціальністю слухачі вільно використовують науковий, навчально-методичний потенціал та наявну навчально-матеріального базу університету, інших наукових та освітніх установ м. Києва (бібліотеки, методичні кабінети, комп’ютерні класи, лабораторії тощо).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України, Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України, іншими науковими та освітніми установами.

Це сприяє забезпеченню високого наукового та методичного рівня викладання навчальних модулів за програмою військової підготовки за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Основні видання кафедри:

Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. У двох част.. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013.

Безбах В. Г., Левицький А.В., Первак І.О., Тюріна Ю.В. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців та діагностика взаємостосунків у підрозділах: Навчальний посібник. – К.: «Альтерпрес», 2013. – 64 с.

Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р., Кирик В.Л. Практикум із військової психології: навч. посіб. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015.

Бурий С.В., Прохоров О.А., Попков Б.О., Пампуха І.В., Рижиков В.С. Методологія проведення наукових досліджень у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти: Навчальний посібник / За загальною редакцією І.В.Толока. – К.: ВІКНУ, 2019.