Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Кафедра геоінформаційних систем і технологій


Начальник кафедри
кандидат технічних наук, доцент
полковник
САВКОВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ

Підготовка військових фахівців топографічної служби протягом 200 років проводилась у Ленінградському вищому воєнно-топографічному командному училищі імені Генерала Армії Антонова А.І.

З набуттям Україною незалежності, у 1993 році було прийнято рішення цивільну картографічну освіту взяти за базову та організувати підготовку військових фахівців за напрямом підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” освітнього рівня “бакалавр” на базі Відділення військової підготовки Київського національного університету.

На даний час кафедра геоінформаційних систем і технологій (ГІСТ) здійснює підготовку військових фахівців за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізацією “Геоінформаційні системи і технології”.

Перший набір курсантів за цим фахом було здійснено Відділенням військової підготовки разом з географічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1993 році згідно зі спільним наказом Міністра оборони та Міністра освіти України № 39/1 від 16 травня 1993 року. За місяць до цього в складі першого факультету Відділення військової підготовки КНУ була створена кафедра картографії (з 2002 року – кафедра топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ, з 2013 року – кафедра топогеодезичного забезпечення, з 2017 року – кафедра геоінформаційних систем і технологій). День 16 травня 1993 року і став Днем народження кафедри.

Базову фундаментальну підготовку майбутні офіцери проходять на профільній кафедрі “Геодезії та картографії” географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку з 2012 року очолює доктор географічних наук, професор Даценко Людмила Миколаївна, і яка має в своєму складі 4 професорів та 13 доцентів.

Профільна за фахом підготовка здійснюється кафедрою геоінформаційних систем і технологій Військового інституту шляхом викладання наступних навчальних дисциплін: “Актуальні аспекти топогеодезичного забезпечення в сучасних умовах”, “Топогеодезичне забезпечення військ”, “Основи навігаційного забезпечення військ”, “Геопросторова розвідка”, “Спеціальні карти та фотодокументи ”, “Військова топографія ” та інші.

У різні роки кафедру очолювали: кандидат технічних наук, доцент полковник Міхно Олексій Григорович (1993-2007), полковник Сівков Сергій Вікторович (2007-2011), а з 2 грудня 2011 року – кандидат технічних наук, доцент полковник Савков Павло Анатолійович.

Значний вклад в організацію та проведення навчально-виховного процесу на кафедрі вносять: кандидат географічних наук, професор Молочко Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент Міхно Олексій Григорович, кандидат технічних наук, старший викладач майор Кольцов Руслан Юрійович, професор Сівков Сергій Вікторович, заступник начальника кафедри підполковник Писаренко Роман Вікторович, та старший викладач підполковник Левінськова Наталія Володимирівна.

Матеріальна база підготовки військових фахівців реалізована шляхом інтеграції бази Військового інституту та географічного факультету Київського національного університету. Матеріально-технічна база даного напряму повністю забезпечує потреби навчального процессу, вона включає:

  • лабораторію цифрової фотограмметрії з 6-ма сучасними, на рівні кращих світових зразків, цифровими фотограмметричними станціями “Дельта”, фотограмметричний сканер із роздільною здатністю 8 мкм формату 300х300 мм, планшетний сканер формату А-1, фотограмметричний плотер формату А-1 з роздільною здатністю 600 DPI;
  • геодезичний та картографічний класи;
  • дві науково-дослідні лабораторії, оснащені обчислювально-електронною технікою для проведення досліджень у галузі картографічного креслення та комп’ютерного дизайну, геоінформаційного картографування, телекомунікаційної картографії тощо), а також сучасну навчально-тренувальну базу м. Богуслав.

На базі обладнаного найсучаснішого класу геоінформаційних технологій у Військовому інституті, силами науково-педагогічного складу кафедри, п’ять разів на рік проводяться курси підготовки фахівців за напрямом “Геоінформаційні системи і технології” для військовослужбовців всіх видів ЗС України та інших міністерств і відомств національного сектору безпеки і оборони держави.

Для впровадження найсучаснішого досвіду військ в тому числі досвіду участі в антитерористичній операції на базі кафедри геоінформаційних систем і технологій постійно проводяться заняття, відкриті семінари та зустрічі з курсантами та науково-педагогічними працівниками (за вище вказаним напрямом) офіцери центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, випускники ВІКНУ та військовослужбовці військових частин, які безпосередньо приймали участь в АТО.

Науково-педагогічні працівники кафедри “Геоінформаційних систем і технологій” та курсанти випускного курсу даної спеціальності залучаються до:

  • забезпечення заходів ГШ ЗС України по впровадженню цифрових технологій, створенню цифрових (електронних) карт і тривимірних моделей місцевості та створення на їх основі геоінформаційної системи військового призначення;
  • забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців, що призвані за мобілізацією;
  • забезпечення військової підготовки військовослужбовців рядового і сержантського складу з вищою освітою, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Рівень теоретичної та практичної підготовки офіцерів-випускників ВІКНУ за спеціалізацією “Геоінформаційні системи і технології” достатньо високий, що неодноразово доведено під час виконання ними спеціальних завдань в зоні ведення бойових дій на сході нашої держави. Випускники кафедри 100% залучаються до виконання обов’язків у зоні АТО.

Вагомий внесок у реалізацію видавничої програми кафедри вносить особовий склад навчального картографічного комплексу кафедри.

Науковці кафедри активно приймають участь у проведенні конференцій та в розробці наукових досліджень за профілем кафедри, серед них: “Обгрунтування системотехнічних вимог до системи підтримки прийняття рішень на основі геоінформаційних технологій”, “Методика формування тривимірної моделі місцевості в географічній інформаційній системі”, “Моделювання семантичної інформації про місцевість для автоматизованих геоінформаційних систем воєнного призначення”, “Удосконалення методики оперативного оновлення змісту топографічних та спеціальних карт засобами ГІС” та ін. Начальник кафедри кандидат технічних наук, доцент полковник Савков Павло Анатолійович являється співвиконавцем гранту НАТО щодо розробки системи підтримки прийняття рішень по протидії інформаційним впливам у рамках проекту “Розробка нових математичних методів системного аналізу і теорії оптимальних рішень та їх застосування” на 2016 –2018 роки.

За останній час викладачами кафедри були підготовлені наступні навчальні видання:

1. Шмаль С.Г., Прохоров О.А., Савков П.А., Кравчук О.В., Прищепа С.В., Гудзь, Полець О.П. за загальною редакцією Толока І.В. Уніфікований підручник Військова топографія, К, 2017 – 600 с.

2. Шмаль С.Г. Довідник з військової топографії. Довідник. К.: “Картографічна сотня” – 2016 – 119 с.

3. Шмаль С.Г., Писаренко Р.В., Прищепа С.В. Довідник з основних понять військової топографії. Довідник К.: “Мега-поліграф” – 2015 – 111 с.

4. Кравчук О.В., Савков П.А., Кольцов Р.Ю., Писаренко Р.В., Левінськова Н.В. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо використання топогеодезичних даних та навігаційних засобів у ході проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. – Київ, 2017.-63 с.

5. Шмаль С.Г.,Міхно О.Г., Савков П.А., Гудзь А.М., Писаренко Р.В. Військова топографія. Підручник, К.: ДП «КВКФ»– 2012 – 503 с.

6. Дроздов О.М., Сівков С.В. Військова польова картографія. Навчальний посібник. – К.: ВІКНУ, 2010 –80 с.

7. Дроздов О.М., Сівков С.В. Прилади, системи та комплекси топогеодезичного забезпечення. Навчальний посібник. – К: ВІКНУ, 2010 – 92 с.

8. Писаренко Р.В. Геопросторова розвідка. Навчальний посібник. – К: ВІКНУ, 2011 – 113 с.

9. Жиров Г.Б., Сівков С.В. Безпека військової діяльності топогеодезичних підрозділів Навчальний посібник. – К.: ВІКНУ, 2011 – 160 с.