Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Кафедра зарубіжної воєнної інформаціїНачальник кафедри зарубіжної воєнної інформації
кандидат історичних наук, доцент, працівник ЗСУ

ЖАРКОВ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

 • “Міжнародна інформація”
 • “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ”

Підготовка фахівців в обсязі нормативної частини навчального плану здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Військово-професійна підготовка організована у Військовому інституті, де курсанти отримують військово-теоретичні знання та набувають практичні навички виконання обов’язків на первинних посадах в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів інформаційно-аналітичних підрозділів, підрозділів інформаційних технологій в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Науково-педагогічний склад кафедри: 2 кандидата історичних наук, 1 доцент, 1 Заслужений працівник освіти України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі організовані та проводяться щорічні курси підвищення кваліфікації фахівців:

 • інформаційно-аналітичного забезпечення інформаційно-психологічної протидії Збройних Сил України;

Науково-педагогічні працівники кафедри спрямовують свої зусилля на впровадження активних методів навчання, підвищення рівня методичної майстерності, вдосконалення навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень.

Навчально-матеріальне забезпечення кафедри реалізовано шляхом інтеграції бази Військового інституту та Інституту міжнародних відносин університету. Навчально-матеріальна база даного напряму повністю забезпечує потреби навчального процесу, створює можливість подальшого розвитку кафедри й загалом Військового інституту в напрямі інтеграції до європейського та світового освітнього простору.

Вона включає:

 • спеціалізований клас інформаційних технологій;
 • спеціалізований клас міжнародного військового співробітництва.

НАУКОВА РОБОТА

НПП кафедри беруть участь у міжвузівських науково-практичних та науково-методичних конференціях, співвиконавці виконують науково-дослідні роботи відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень науково-дослідного центру та лінгвістичного науково-дослідного центру Військового інституту.

У 2007 році кафедрою започатковано постійно діючий міжвідомчий науково-практичний семінар “Проблеми забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави та шляхи їх вирішення” з виданням збірника тез доповідей та опублікуванням наукових статей у Збірнику наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Досвідченими науково-педагогічними працівниками кафедри постійно видаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, наукові статті у фахових виданнях, тези виступів на наукових конференціях, що відповідають навчальним планам кафедри.

За останні роки на кафедрі видані:

10 підручників та навчальних посібників:

 1. Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навчальний посібник /В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – 2-ге вид. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. – 248 с.
 2. Військовий етикет і дипломатичний протокол. Навчальний посібник. Н.М. Волошина, М.Т. Дзюба, Я.М. Жарков, П.М. Мехед – К.: ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 343 с.
 3. Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність): навчальний посібник Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2012. – 222 с.
 4. Історія інформаційно-психологічного протиборства: Підручник / Я.М. Жарков, Л.Ф. Компанцева, В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Є.Д. Скулиш; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2012. – 212 с.
 5. Розвідувально-інформаційне забезпечення. Навчальний посібник. Я.М. Жарков, О.П. Параніч, О.Ф. Прилипко. – К.: ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 116 с.
 6. Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність). Монографія. Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2013. – 248 с.
 7. Основи військового перекладу (польська мова) : навч.посіб. для курсантів і студентів 3-5 курсів / за заг. ред. В.В. Балабіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 351 с.
 8. Жарков Я.М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: навч. посіб. / під ред. М. І. Онищука. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 423 с.
 9. В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М., Я.М. Жарков та ін. Інформаційна безпека держави: підручник в 2 т. – Т.1./ за заг.ред.В.В. Остроухова – К.: ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 264 с.
 10. В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М., Я.М. Жарков та ін. Інформаційна безпека держави: підручник в 2 т. – Т.2./ за заг.ред.В.В. Остроухова – К.: ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 328 с.

  Євроатлантична інтеграція України (магістр)

  Відомості самооцінювання ОПП

  Програма роботи експертної групи

Силабус_ІБОСД_1

Силабус_ІБОСД_2

Силабус_ІВВМ

Силабус_ІГАІБ

Силабус_ОВК

Силабус_СТМВ

ОПП_Зарубіжна воєнна інформація