Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Монографії

ОНОВЛЕНА ДОКТРИНА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Олександр Геннадійович Комісаров, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника Київського факультету Національної академії Національної гвардії України з навчально-методичної та наукової роботи; Дмитро Григорович Мулявка, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету податкової міліції Університету державної фіскальної служби України. Оновлена доктрина публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони України : колективна монографія / І. М. Коропатнік, Н. П. Христинченко, І. М. Шопіна, М. В. Ковалів та ін. Львів : СПЛОМ, 2021. 482 с. У монографії розкриваються концептуальні проблеми публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони України у сучасних умовах та визначаються шляхи їх вирішення. Досліджено сутність та ознаки адміністративноправового забезпечення публічного адміністрування взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України. З’ясовано особливості правових засад розвитку військової освіти та науки. Визначено сутність адміністративнотериторіального військового управління. Монографія може бути корисною для науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів та ад’юнктів, слухачів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил, інших військових формувань України, представників органів військового управління і всіх, хто цікавиться проблемами публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони України.

Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України

Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків :  ХУПС, 2008. – 238 с.
В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль і місце в ході виконання завдань у миротворчих умовах. З’ясовано психологічні особливості професійної діяльності миротворців, шляхи психічної адаптації до екстремальних ситуацій миротворчої місії, вплив індивідуально-психологічних властивостей військовослужбовців на успішність виконання миротворчих завдань. Розроблено концептуальні основи психологічного забезпечення миротворчої діяльності.
Монографія призначена для науково-педагогічних та наукових працівників, ад’юнктів, слухачів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил, інших військових формувань України, військових психологів, офіцерів з виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.