Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Словники

Англійсько-українсько-французький словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки

Словник визначає та представляє основні поняття таких галузей: оборона, політика, міжнародне право, право війни, національна військова структура, військова стратегія, концепція оборони та технологічної політики, гуманітарна діяльність та операції з підтримки миру.
Відбір термінів (більше ніж 1000) відбувався із урахуванням важливості терміна та частоти його вживання.
Видання призначено спеціально для військових та політичних інституцій, а саме для дипломатів, військових та експертів з національної та міжнародної безпеки. Окрім цього, словник може бути використаний дослідниками, цивільними експертами, журналістами, перекладачами, а також тими, хто цікавиться політичними та військовими галузями.

Воєнно-країнознавчий аналіз. Словник.

Вановська І.М, Гальчус А.О., Воєнно-країнознавчий аналіз. Словник. Науково-методичний посібник. К. ВІКНУ, 2019 с  

Запропонований словник представляє основні терміни і поняття з курсу «Воєнно-країнознавчий аналіз» і укладено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців кадрової служби і запасу за спеціальностями «Переклад», «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація» з метою набуття базових знань з основ воєнного країнознавства, а також курсантам ВВНЗ.

Нанотехнології. Українсько-англійський словник-довідник концептуальних понять

Комарова Л. О., Залєський Є. М. Нанотехнології. Українсько-англійський словник-довідник концептуальних понять [Текст] / Л. О. Комарова, Є. М. Залєський ; за ред. В. В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2011. — 416 с.
У словнику подані основні поняття та визначення, прийняті в сфері нанотехнологій – сучасній міждисциплінарній сфері науково-технічної діяльності. Це фундаментальний понятійний словник (глосарій) із нанотехнологій, містить 1120 основних термінів і лексем та висвітлює ряд концептуальних питань, корисних для розуміння природи процесів, що відбуваються в наномасштабному світі.
Дане видання укладено для курсантів, студентів та офіцерів-слухачів, які навчаються за програмами підготовки зі всіх спеціальностей для проходження військової служби за контрактом, у запасі й резерві, а також для всіх, хто цікавиться проблематикою нанотехнологій.
Рекомендоване як посібник для науковців, фахівців, аспірантів і студентів, що займаються різними аспектами нанотехнологій.

Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Т. 1

Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Dictionnaire interamées de termes tactiques et logistiques ukrainien-français-anglais: [в 2-х т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т, Центр розробки Доктрини застосування Збройних Сил Французької Республіки; [за ред. В.В. Балабіна та Р. Гардера].– К. : Логос, 2007. – 651 с.
ISBN 978-966-581-987-5
Словник нараховує понад 3000 технічних, тактичних та логістичних термінів зі сфер командування, планування, проведення операцій й спільних навчань, операцій з підтримки миру, врегулювання криз, тактичного та тилового забезпечення тощо. Розрахований на широке коло фахівців з міжнародних відносин, органів управління та логістики, перекладачів.

Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Т. 2

Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Dictionnaire interamées de termes tactiques et logistiques ukrainien-français-anglais: [в 2-х т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т, Центр розробки Доктрини застосування Збройних Сил Французької Республіки; [за ред. В.В. Балабіна та Р. Гардера].– К. : Логос, 2007. – 651 с.
ISBN 978-966-581-987-5
Словник нараховує понад 3000 технічних, тактичних та логістичних термінів зі сфер командування, планування, проведення операцій й спільних навчань, операцій з підтримки миру, врегулювання криз, тактичного та тилового забезпечення тощо. Розрахований на широке коло фахівців з міжнародних відносин, органів управління та логістики, перекладачів.

Українсько-французько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки

Словник визначає та представляє основні поняття таких галузей: оборона, політика, міжнародне право, право війни, національна військова структура, військова стратегія, концепція оборони та технологічної політики, гуманітарна діяльність та операції з підтримки миру.
Відбір термінів (більше ніж 1000) відбувався із урахуванням важливості терміна та частоти його вживання.
Видання призначено спеціально для військових та політичних інституцій Франції та України, а саме: для дипломатів, військових та експертів з національної та міжнародної безпеки. Окрім цього, словник може бути використаний дослідниками, цивільними експертами, журналістами, перекладачами, а також тими, хто цікавиться політичними та військовими галузями.

Французько-український словник військової термінології

Білан М.Б., Ольховой І.О. Французько-український словник військової термінології. – К. : Логос, 2012. – 616 с.
Французько-український словник військової термінології містить близько 30000 найбільш уживаних термінів та словосполучень, що використовуються у військовій сфері.
Призначений для перекладачів, викладачів, курсантів, студентів та всіх, хто цікавиться спеціальними видами перекладу.

Французько-український, українсько-французький словник основних термінів ВПС країн НАТО

Ольховой І.О., Білан М.Б. Французько-український, українсько-французький словник основних термінів військово-повітряних сил країн НАТО / За заг. ред. B.B. Балабіна. – К. : Логос, 2007. – 110 с.
Французько-український, українсько-французький словник основних термінів військово-повітряних сил містить близько 3500 найбільш уживаних термінів та словосполучень, що використовуються у військово-повітряних силах НАТО.
Призначений для курсантів та студентів, що вивчають військовий переклад та всіх, хто цікавиться спеціальними видами перекладу.

Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Т. 1

Словник нараховує понад 3000 технічних, тактичних та логістичних термінів зі сфер командування, планування, проведення операцій й спільних навчань, операцій з підтримки миру, врегулювання криз, тактичного та тилового забезпечення тощо. Розрахований на широке коло фахівців з міжнародних відносин, органів управління та логістики, перекладачів.

Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Т. 2

Словник нараховує понад 3000 технічних, тактичних та логістичних термінів зі сфер командування, планування, проведення операцій й спільних навчань, операцій з підтримки миру, врегулювання криз, тактичного та тилового забезпечення тощо.
Розрахований на широке коло фахівців з міжнародних відносин, органів управління та логістики, перекладачів.

Французько-українсько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки

Словник визначає та представляє основні поняття таких галузей: оборона, політика, міжнародне право, право війни, національна військова структура, військова стратегія, концепція оборони та технологічної політики, гуманітарна діяльність та операції з підтримки миру.
Відбір термінів (більше ніж 1000) відбувався із урахуванням важливості терміна та частоти його вживання.
Видання призначено спеціально для військових та політичних інституцій Франції та України, а саме: для дипломатів, військових та експертів з національної та міжнародної безпеки. Окрім цього, словник може бути використаний дослідниками, цивільними експертами, журналістами, перекладачами, а також тими, хто цікавиться політичними та військовими галузями.