Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
+38 (044) 481-44-86
Телефон відбіркової комісії (бакалаври, магістри)
+38 (044) 521-35-57
Телефон відбіркової комісії (по програмі підготовці офіцерів запасу)
Заява на вступ

Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вступника  

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Згідно Правил прийому подання заяви не більш ніж на 5 освітніх програм:

1. Освітня програма  

2. Освітня програма  

3. Освітня програма  

4. Освітня програма  

5. Освітня програма  

Про себе повідомляю

Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти:

Закінчив(ла):     у     році.

Іноземна мова, яку вивчав(ла)  

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти:

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів:

Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув повну загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території сіл, у рік вступу:

Призер (особа, нагороджена дипломом І – ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022 року з базових предметів та/або призер III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2022 року:

Призер Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації:

На час навчання поселення в гуртожиток:

Стать:

Громадянство:  

Дата народження:  

Місце народження:  

Місце проживання:

вулиця     будинок     квартира  

місто/селище/село     район     область     індекс  

домашній, мобільний телефони     електронна пошта  

Додаткова інформація:

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої програми ознайомлений(а).

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Згоден проходити військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

02 грудня 2022 року